HAKKIMIZDA

GÜSOD

Derneğimiz güvenlik sektörünün doğru çalışma ilkelerini ve asgari standartlarını oluşturmayı amaç edinen Özel Güvenlik Şirketleri tarafından 25 Ekim 1994 tarihinde İstanbul’da Güvenlik Sistemleri ve Gözetim Organizasyon Derneği adı altında kuruldu. 24 Nisan 2005 tarihinde yapılan olağan genel kurulda derneğin adı Güvenlik Servisleri ve Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) olarak değiştirildi. Kuruluşunu müteakip amaçları doğrultusunda çalışmalara başlayan Derneğimiz, Özel Güvenlik Sektöründe yaşanan zorluklardan, gördükleri eksikliklerden yola çıkarak ve yurt dışındaki örnekleri de inceleyerek uzman hukukçularla birlikte İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün liderliğinde “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun”un çıkarttırılması konusunda aktif çalışmalar yaparak destek verdi.
GÜSOD, ülkemizin Avrupa Birliğine üyelik sürecinde; 2000 yılında, CoESS (Confederation of European Security Services) asli üyesi oldu ve Maritime Security Çalışma komitesinin kuruluşunda öncü rol üstlenerek bu komitede ilk Başkanlık görevini de deruhte etti.

MİSYONUMUZ
Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği insan hakları evrensel ilkelerine, düşünce ve inanç özgürlüklerine saygılı, laik hukuk devletine, katılımcı demokrasi anlayışına, liberal ekonomiye, rekabetçi piyasa ekonomisinin kurum ve kurallarına ve sürdürülebilir çevre dengesinin benimsendiği bir toplumsal düzenin oluşması kapsamında, Atatürk’ün öngördüğü hedef ve ilkeler doğrultusunda, Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması amacına uygun olarak “Türkiye Özel Güvenlik Sektörü ve Özel Güvenlik Hizmetleri”nin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlar.

VİZYONUMUZ
• Özel güvenlik sektörünün tüm alt alanları ile birlikte standartlarının oluşturulması,
• Avrupa Birliği ülkelerindeki uygulamalara paralel hareket edilmesi çalışmalarının yapılması ve bu kapsamda Avrupa Özel Güvenlik Konfederasyonu faaliyetlerinin yakından takip edilerek işbirliği sürecinin etkin kılınması çalışmalarında bulunulması,
• Kamu ile ilişkilerde “Kamu Güvenliği”ni tamamlayıcı bir yaklaşımla ortak payda da yeni yaklaşımların ortaya konulması,
• Eğitim konularında yeniden yapılandırma ihtiyaçları ve bu kapsamda özel güvenliğin alt alanlarında ihtisaslaşmaya yönelik eğitim modellerinin geliştirilmesi,
• Mevcut yasa ve yönetmeliğin günümüz şartlarına uygun olarak revize edilmesi çalışmalarına destek sağlanması,
• Çalışanların hakları ile memnuniyetlerinin sağlanması konusunda yapılacak çalışmaların desteklenmesi,
• Emniyet Genel Müdürlüğü, diğer kamu ve kuruluşları, üniversiteler ve bu alandaki diğer sivil toplum örgütleri ile ahenkli ve koordineli çalışmaların tesis edilmesi,
• Sektörde faaliyet gösteren tarafların mümkün olduğunca birlik beraberlik halinde hareket etmelerinin sağlanması konusunda birleştirici çalışmaların yapılması,
• “Özel Güvenlik Sektörü”nün denetiminde sivil toplum kuruluşlarının görev alması konusunda öncü rol üstlenilmesi ve bu bağlamda “Sektör Etik Kuralları”nın tüm taraflarca benimsenmesi,
• Konularının desteklenmesine yönelik olarak bu alanda etkin bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.

DİĞER PARTNERLER

Proje, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenerek finanse edilmiştir.