Eğitim Bölümlerimiz

Bölüm 1: Mevcut Güvenlik Tehditleri, Örnekleri ile Bilgilendirmeleri ve Denizlerde Güvenlik Politikası
Bölüm 2: Silahların, Tehlikeli Madde ve Cihazların Tanınması ve Tespiti
Bölüm 3:Tanıma, Muhtemel Kişilerin Davranış Şekillerinin Gözetimi, Güvenlik Tehdidine İlişkin Bir Ayrım Gözetmeksizin İzleme
Bölüm 4: Güvenlik Önlemleri İçin Teknikler

Bölüm 5: Kalabalık Yönetimi ve Kontrol Teknikleri

Bölüm 6: Güvenlikle İlgili Bilgi ve İletişim

Bölüm 7: Acil Durum Planları

Bölüm 8: Güvenlik Donanım ve Sistemlerinin İşletimi

Bölüm 9: Güvenlik Donanım ve Sistemlerinin Testi, Kalibrasyonu ve Bakımı

Bölüm 10: Denetleme, Kontrol ve İzleme Teknikleri

Bölüm 11: Fiziksel, Kişisel Eşyalar, Bagaj, Kargo ve Kameraların Arama Yöntemleri

Online Eğitimleri İzleyin

Testleri Tamamlayın​

Başarı Oranını Yakalayın

Sertifikanızı Alın