Program

Dünyada ithalat ve ihracatın %90’dan fazlası deniz taşımacılığı yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle dünya denizlerinin ve sevk limanlarının güvenliği, dünya ticareti için oldukça önemlidir. Bu alanda uzmanlaşma ihtiyacıysa her geçen gün artmaktadır.

Bu ihtiyacı karşılamak için Aralık 2012 tarihinde başlanan ve Nisan 2015 tarihinde tamamlanan METPROM (Modular Enhanced Training Programme for European Maritime Security Personnel 2012-1-TR1-LEO005-35121); Deniz Limanlarında görev alacak güvenlik personeli için tesise yönelik planlanan ve ISPS Kod ile uyumlu hazırlanan tamamlayıcı nitelikte bir güvenlik eğitimleri programıdır.

METPROM aynı zamanda bir Avrupa Birliği ülkeleri programı olup fonlar ile de desteklenmektedir. Projenin Türkiye ortakları Piri Reis Üniversitesi ve GÜSOD’dur. Projenin Avrupa Birliği tarafı ortakları ise STC GROUP (Hollanda), BORAS Üniversitesi (İsveç), WISMAR Üniversitesi (Almanya) ve WORLD MARITIME Üniversitesi (İsveç)’dir.

METPROM sertifika programı ile liman güvenliği alanında çalışmak isteyen güvenlik görevlileri, mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerini online olarak alabilir. Böylece eğitimler internet ortamından daha geniş kitlelere ulaşır ve geri bildirimlerle güncellenebilir.

METPROM online sertifika programı sayesinde katılımcılar istediği zaman ve istediği yerden eğitimlere kolayca ulaşabilir. Ayrıca anlamadıkları veya hatırlamak istedikleri konuları da diledikleri zaman tekrar edebilir. Katılımcının eğitim almak amacıyla seyahat etmesi veya kursa gitmesi gerekmediği için bu program zaman ve ekonomi yönünden büyük avantaj sağlar.

METPROM online sertifika programı limanlardaki güvenlik görevlileri için bu alanda uzmanlaşmayı hedefler. Bu amaçla güvenlik görevlilerinin karmaşık operasyon seviyelerine uygun olarak yetiştirilmesini sağlar. Böylece katılımcı farklı güvenlik seviyelerine hazırlıklı, bilinçli ve donanımlı hale gelir.

METPROM online sertifika programı liman güvenliği alanındaki güvenlik görevlilerinin ihtiyaç duyduğu rehberlik gereksinimini de karşılar. Teorik ve saha bilgilerini birleştirerek katılımcının kişisel gelişimine katkıda bulunur ve başarıyı arttırır.

Sonuç olarak METPROM eğitim sistemi programı zaman, mekan ve kaynak tasarrufu sağlayarak standartlaşmayı ve eğitim seviyesini yükseltmeyi amaçlayan bir sertifikasyon programıdır. METPROM konusunda uzman güvenlik görevlilerinin yetiştirilmesi için gelişen teknoloji ve değişen bilginin süratle görevlilere ulaştırılmasını ve onların eğitilmelerini sağlamaktadır.